zawory

W dowolnym budynku, czy to manufaktura, dom, apartamentowiec, biurowiec lub ewentualnie inny gmach koniecznym szczegółem jest gniazdko elektryczne. Jest to dominowanie styk stanowiący element instalacji elektrycznej, który jest dedykowany do podłączania do niej urządzeń odbiorczych energii elektrycznej. Warto także zaakcentować elektrozawory pneumatyczne. Gniazda elektryczne możemy podzielić na kilka typów. Kluczowe mające swe wyjątkowe przeznaczenie to gniazda fabryczne i te przeznaczone do instalacji domowych. Rozróżniamy dwa rodzaje gniazd elektrycznych. Pierwszym jest rodzaj E, jaki obowiązuje w Polsce. Jest to gniazdo posiadające dwa otwory oraz znajdujący się pomiędzy nimi bolec, jaki umieszczony jest w trochę innym położeniu, tak by nie leżał on w jednej osi z otworami. Jest to gniazdo przeznaczone do obciążenia prądem do 16A. Drugi typ oznacza się literą F. Jest to też gniazdko o dwóch otworach, lecz zamiast bolca ma zintegrowane na bokach, pasujące za uziemienie ochronne sprężynujące blachy. Także jego obciążenie prądem nie ma okazję przekraczać 16A.